Arvo työlle

29.01.2019


Tavoitteena on työelämä, jossa jokainen voi kehittää osaamistaan ja luottaa toimeentuloonsa. Sellainen työelämä on oikeudenmukainen ja reilu.

Huolehditaan työn ja kasvun edellytyksistä; laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta ja elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Toteutetaan ihmislähtöinen jatkuvan oppimisen uudistus ja vastataan näin yksilöiden ja työmarkkinoiden tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Edistetään mielekästä, turvallista ja tuottavaa työelämää parantamalla työpaikkojen yhteistoimintaa.

Poistetaan perusteettomia palkkaeroja naisten ja miesten väliltä.

Vahvistetaan työllisyyspolitiikkaa. Varmistetaan työllisyyspalveluiden saatavuus ja riittävät resurssit kaikkialla Suomessa.

Varmistetaan osaavan työvoiman saanti ulkomailta.

Tuetaan pienten yritysten kasvua. Kevennetään pienyrittäjien hallinnollista taakkaa nostamalla arvonlisäverotuksen alaraja 30 000 euroon. Alennetaan pienyrittäjien ansiotuloverotusta ja helpotetaan työllistämisen kustannuksia muun muassa työtulotuella.