Ihmisarvoinen ikääntyminen

29.01.2019

Suomessa jokaisesta pidetään huolta - ikään, elämäntilanteeseen tai tulotasoon katsomatta. Inhimillisessä yhteiskunnassa kaikilla sen jäsenillä on luottamusta tulevaan.

Parannetaan vanhuspalveluita kehittämällä uusia toimintamalleja ja henkilöstön osaamista. Vanhuspalveluissa työskentelevien työn helpottaminen ja inhimillisesti kestävä vanhustenhoito edellyttävät sitä, että työtä on tekemässä riittävä määrä henkilöstöä.

Nostetaan pienituloisten, alle 1400 euroa kuukaudessa ansaitsevien eläkeläisten ansioita 100 eurolla. Kohtuullistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Yhdistetään asiakasmaksujen, lääkkeiden ja matkakulujen omavastuuosuuksien maksukatot.

Uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toteutetaan hoitotakuu, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon on päästävä viikon kuluessa. Turvataan hoito- ja hoivatakuun mukainen palveluun pääsy viime kädessä palveluseteleillä ym. ostopalveluilla. Vahvistetaan perusterveydenhuoltoa palkkaamalla 1000 lääkäriä tai hoitajaa lisää. Edistetään mielenterveyspalveluiden saatavuutta.