Laadukas koulutus

29.01.2019


Nostetaan kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantamalla koulutuksen tasa-arvoa ja rakentamalla yhteiskuntaa, jossa jokaisen on hyvä elää.

Turvataan toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen riittävät resurssit. Uudistetaan toisen asteen koulutuksen sisältöjä vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita ja panostetaan toisen asteen koulutuksen laatuun.

Nostetaan opiskelijoiden opintorahan taso vuoden 2017 alun tasolle ja tehdään siihen vuosittainen indeksitarkistus.

Torjutaan nuorten syrjäytymistä. Toteutetaan SDP:n nuorisotakuu 2.0 ja vahvistetaan Ohjaamo-palveluiden toimintaa.