Turvallinen lapsuus

29.01.2019


Edistetään lapsiperheille suunnattujen palveluiden kuten kotipalvelun saatavuutta. Turvataan lastensuojelun resurssit ja vähennetään lapsiperheiden köyhyyttä.

Toteutetaan joustava perhevapaauudistus. Huomioidaan uudistuksessa erilaiset perhemuodot ja tilanteet. Uudistuksen lähtökohdan tulee olla lapsikohtainen perhevapaa-ajattelu, jossa on huomioitu yksinhuoltajaperheet, sateenkaariperheet ja adoptioperheet

Tehdään kansallinen ihmisoikeus- ja perusoikeusperustainen lapsistrategia. Otetaan systemaattiseen käyttöön lapsivaikutusten arviointi, jossa selvitetään erityisesti päätösten tulovaikutukset lapsiperheille.

Uudistetaan varhaiskasvatus. Palautetaan kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus kaikille lapsille. Palautetaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku tasolle, joka takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen. Tarjotaan jokaiselle yli 3-vuotiaalle lapselle maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus tulevalla vaalikaudella. Ulotetaan lähikouluperiaate soveltuvalla tavalla varhaiskasvatukseen.

Rakennetaan suomalainen Islannin malli koulujen ympärille. Siirrytään valtakunnallisesti joustavaan koulupäivään, joka mahdollistaa harrastustoiminnan järjestämisen koulupäivän aikana. Uudistetaan aamu- ja iltapäivätoiminta, ja kytketään ne osaksi joustavaa koulupäivää. Toteutetaan harrastustakuu eli jokaisen lapsen mahdollisuus harrastaa.