HELIN VAALITEEMAT

Edistetään lapsiperheille suunnattujen palveluiden kuten kotipalvelun saatavuutta. Turvataan lastensuojelun resurssit ja vähennetään lapsiperheiden köyhyyttä.

Nostetaan kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantamalla koulutuksen tasa-arvoa ja rakentamalla yhteiskuntaa, jossa jokaisen on hyvä elää.

Arvo työlle

29.01.2019

Tavoitteena on työelämä, jossa jokainen voi kehittää osaamistaan ja luottaa toimeentuloonsa. Sellainen työelämä on oikeudenmukainen ja reilu.

Suomessa jokaisesta pidetään huolta - ikään, elämäntilanteeseen tai tulotasoon katsomatta. Inhimillisessä yhteiskunnassa kaikilla sen jäsenillä on luottamusta tulevaan.